Hjem > Solfanger

 
 
 

Solfanger

Vi har fået Solarventi' s produktprogram af luftsolfangere

Se priser her Ring og få et godt tilbud

Om lavtydende luftsolfangere 
Vi har i SolarVenti A/S taget det for os usædvanlige skridt, at offentliggøre uafhængige målinger af udvalgte konkurrende produkter i sammenligning med vore egne. Vi gør det både af hensyn til egen forretning  og af hensyn til kunderne - hvis tillid branchen er afhængig af. Læs fuld artikel på: SolarVenti website

Solfanger

 

Se mere på Solarventi.dk

Download manualer Affugtning & Luftsolvarme

 

Tætte boliger og fugt

Generelt er nutidens ofte meget tætte og velisolerede huse gode for varmeregningen. Men bestemt ikke altid for indeklimaet. Problemet er udskiftningen af husets luft. Med dampspærre i vægge og lofter og tætte vinduer og døre er der generelt bremset godt og grundigt op for tidligere tiders naturlige ventilation gennem små og mange utæt-heder i vore huse. Fugt på indersiden af termoruderne er blevet et almindeligt tegn på, at indeklimaet ikke er i orden

 
Ventilationen kan ikke følge med  

Indeklimaet i de fleste nyere huse er søgt sikret med ven-tilationskanaler og friskluftventiler. Men ventilationen og udluftningen er i mange boliger ikke dimensioneret og indrettet, så den reelt dækker behovene og den daglige adfærd i den tætte bolig. Er problemet alvorligt, kan det vise sig som egentlig sundhedsskadelig skimmelsvamp på vægge og i bygningsværk.

 
Sukkerklumper og sommerhuslugt

Specielt i bygninger, som ikke bruges hele året, forøges problemer med husets luftfugtighed samtidig af, at rum-temperaturen indendøre ofte er lav udenfor feriesæsonen. Den relativt lave temperatur - og de lukkede og låste døre og vinduer, - gør sommer- og fritidshuse ekstra udsat for fugt- og dårligt indeklima. Typiske tegn er oplevelse af klam og muggen lugt – og klumper i sukkerskålen - når huset skal tages i brug i weekender eller ferieperioder.

 

SolarVenti uden driftsudgifter
SolarVenti’s snart 25.000 kunder har oplevet, at SolarVenti kan løse problemet med affugtning og indeklima – uden driftsudgifter. Også på dage og i perioder, hvor solen kun sjældent er fremme. For når anlægget har været i drift et stykke tid, er den generelle fugtighed i bygningsmaterialer og inventar blevet sænket. Og livsbetingelserne for mug og skimmelsvamp tilsvarende ødelagt.

Flere og flere kunder konstaterer, at luftsolfangeren også kan bruges til at skabe affugtning og bedre indeklima i helårsbeboelse. Og i kældre, camping-vogne, både, containere, museer m.v.


Misinformerende reklame og lav ydelse skader et godt miljøprodukt 
 
Luftsolfangere med markant lav ydelse 
sammenlignet med gængs standard, oversvømmer byggemarkeder og indkøbscentre landet over. Meget ofte følges de af groft misinformerende produktdata. 

Når luftsolfangere med meget lav ydelse under misinformerende markedsføring sælges i større antal, er hele markedet for luftsolfangere truet. For kunderne bliver snydt og deres generelle tillid til luftsolfangeren bliver naturligt nok svækket.

Og markedet for luftsolfangere er stadig relativt nyt og derfor sårbart.

Derfor har vi her i SolarVenti A/S valgt at få foretaget og offentliggøre uafhængig og dokumenteret sammenlignende måling af ydelsen fra vores egen SV7 standardmodel - sammen med måling to umiddelbart sammenlignelige luftsolfangere fra to konkurrerende producenter.

Tallene fra den uafhængige måling dokumenterer, at SolarVenti A/S er den eneste af de tre målte producenter, som ikke sender misinformerende markedsføringsmateriale eller urigtige produktdata ud til kunderne.

Tallene fra den uafhængige måling bekræfter også tallene i SolarVenti A/S egne målinger. Og dokumenterer blandt andet at vores egen SV7 model leverer en ca. 100 procent højere ydelse på luftgennemstrømning (luftstrøm) end de to konkurrerende modeller. Og hhv. 41 og 24 % højere effektivitet målt i watt pr m2. 

Klik evt. her - for at se samlet rapport for målingerne foretaget af  DELTA Centre of Test Excellence (tidligere "Danfoss Testcenter" i Nordborg) - og for uddybende artikel fra SolarVenti A/S.

Kort om målingerne:
Den ene af de to konkurrerende luftsolfangere i den sammenlignende måling fra DELTA  - "Scansun XL20" -markedsføres af Scansun overfor kunderne med en angivet indblæsningseffekt som lyder: "op til 110 m³/h"(Dvs. op til 110 m³ luft blæst ind i bygningen i timen). 

Målingen fra DELTA viser blandt andet, at indblæsningseffekten fra Scansun's (Scanheat A/S) luftsolfanger "XL20" (målt i næsten fuldt solskin) er en fjerdedel af dén ydelse, Scansun selv angiver i sine produktata for denne meget solgte model. 

Et anden luftsolfanger - DS1 modellen fra "Dansolar Aps" - angives i reklame materiale med en indblæsningseffekt (luftstrøm) på "70-90m³/h". 

Men i målingen leverer Dansolars DS1 model en indblæsningseffekt (luftstrøm) på 33 m³/h i næsten klart solskin. Altså en ydelse på mellem ca. en tredjedel og maksimalt omkring godt halvdelen, af det Dansolar selv angiver som modellens produktdata.
Dansolar Aps skriver også i sit reklame materiale, at "Test fra Danfoss Lab har vist, at DanSolar AirHeater har en effektivitet på 89% af solens stråler, hvor effektiviteten hos andre solceller ligger på ca. 14 %" 

Danfoss juridiske afdeling har i flere omgange pålagt Dansolar at fjerne denne - og andre - urigtige referencer til måling fra Danfoss Lab. Ni måneder siden sidste henvendelse fra Danfoss juridiske afdeling bruges referencen fortsat i reklamer fra DanSolar Aps.

SolarVenti A/S opfordrer både indkøbere og kunder til at stille klare krav til producenter og sælgere af luftsolfangere. Om ordentlig ydelse fra produkterne og og forståelige og dokumenterbare produktdata for denne ydelse. Det fortjener både kunderne og branchen.


Uddybende beskrivelse af målingen, oversigt, links og den samlede officielle målerapport fra DELTA m.v. på SolarVenti A/S hjemmeside www.solarventi.dk

 

 

HP Træpiller, Miniflis og stokerfyr
Biofyr Kæret 25 7400 Herning Tlf. 2689 3300