Hjem > Træpiller > Levering og betalingsbetingelser

 
 
 

Levering og betalingsbetingelser

Bestilling
Bestilling kan foretages via email evt. telefonisk. Vi sender vi efterfølgende en ordrebekræftelse pr. email.


Hele vognlæs
Da vi prøver at holde prisen lav på træpiller er vi nød til at finde så billig fragt som muligt Derfor vil de Svenske piller leveres med en halv arbejdsdags varsel, da den danske speditør skal have planlagt returlæs. Hvis pillerne vil komme om morgenen vil der blive ringet dagen før. Hvis pillerne vil komme om eftermiddagen vil der blive ringet fra morgenen
Levering af Tyske og Litaurske piller vil blive varslet dagen før  
Lastvognen er en eksporttrailer som ikke har hverken truck, palleløfter eller læssebagsmæk. Derfor skal kunden kunne aflæsse traileren med palleløfter og med en truck, frontlæsser, byggelift, teleskoplæsser eller lignende som kan håndtere 1 ton paller. Der er en time til aflæsning 
Tilgangsvejen til leveringsstedet skal være kørefast med 4 meters frihøjde og uden hængende træer, således at fragtbilen kan komme frem.


Pris og leveringstid
Leveringstiden svinger meget efter årstiden og kan i vinterhalvåret være op til 2 mdr. Så vi anbefaler at købe forår/sommer hvor der ikke er leveringstid og her vil prisen også være lavere. 

Betaling
Fakturaens pålydende pris er gældende 7 dage fra fakturadato, 
Betaling sker forud til vores konto, eller der stilles bankgaranti for beløbet. Herefter vil ordren blive effektueret med den leveringstid som er gældende
Husk at anføre navn og adresse i forbindelse med indbetalingen. Kontroller også en ekstra gang at beløbet er korrekt - så undgår du forsinkelser. 
Bemærk venligst, at der typisk forløber 1-2 bankdage fra du indbetaler til vi modtager pengene.

Bankgaranti, Garanti anfordring, deponering
Ordlyden af en bankudstedt formular kan ses her http://biofyr.dk/pdf/garanti.anfordring.pdf 
Der er mulighed for en deponeringsaftale som er noget billigere end en bankgaranti. Der oprettes en konto i din bank i mit navn og der udformes en formular med samme ordlyd som bankgarantienhttp://biofyr.dk/pdf/garanti.anfordring.pdf her erstattes ordet garanti med deponering

Fortrydelse
Hvis du mod forventning skulle være utilfreds med varen, har du mulighed for at fortryde købet og returnere varen indenfor 14 dage efter modtagelsen. Du kan også afvise at modtage leverancen. I begge tilfælde skal du selv afholde alle fragtomkostninger.

Levering af pallevarer
Deres bestilling vil blive leveret af en fragtmand med manuel palleløfter ( ikke kran ). Derfor er det nødvendigt, at der er kørefast underlag, -asfalt, jævne fliser eller andet fast underlag hvor brændslet skal læsses af og flyttes rundt - ikke græs, grus, brosten eller lign. Specielt for palletårnet med brænde gælder, at der kræves 2,2 meters frihøjde, hvis pallen skal placeres i carport eller garage. Fragtmanden vil så vidt muligt efterkomme ønsker til aflæsningen - disse kan anføres i kommentarfeltet undervejs i bestillingen. Evt. anvisninger skal dog være enkle og let forståelige - skriv også gerne et telefonnummer hvor fragtmanden kan træffe dig i tilfælde af tvivlsspørgsmål. Lav altid en tydelig markering af hvor pallerne skal stå, hvis der ikke er nogen hjemme på modtagelsestidspunktet.
Såfremt der skal foretages ekstra kørsel (eks. at det kke er muligt for fragtmanden at aflevere brændet på adressen, tages det med retur til centralen) her vil modtager/køber hæfte for samtlige fragtomkostninger udfra fragtmandens standard prisliste.
Leveres i hele Danmark, dog kun til fastland og brofaste øer Levering vil normalt finde sted dagen efter vi har registreret din indbetaling. 
Kan du ved bestillingen forudse problemer med aflæsningen eller tilkørselsforholdene, bedes du kontakte biofyr.dk på tlf 2689 3300
Tilgangsvejen til leveringsstedet skal være kørefast med 4 meters frihøjde og uden hængende træer, således at fragtbilen kan komme frem. Leveringsstedet skal være på privat område.

.

 

 

 

 

HP Træpiller, Miniflis og stokerfyr
Biofyr Kæret 25 7400 Herning Tlf. 2689 3300